Неколико практичних савета родитељима школске деце – психоилози

Image

Пред вама је неколико практичних савета школских психолога како да правилно усмерите децу:

  1. Будите у сталној вези са одељењским старешином.
  2. Редовно пратите инструкције које деца добијају од наставника (немојте занемаривати или правити „паузе“ од једног или више дана јер ће се губљење корака теже надокнађивати у овим условима).
  3. Помозите деци да направе план активности за сваки дан у коме ће јасно и прецизно бити издвојено време за учење у складу са распоредом часова али и време за забавне и рекреативне активности.
  4. Помозите такође деци да направе роковник обавеза у који ће уписивати све задатке које добијају од наставника као и термине до кад треба да их ураде.
  5. Поставите заједно са децом на видном месту и план активности и роковник и редовно заједно пратите и подстичите испуњавање планираних обавеза.
  6. Усмерите децу од почетка на систематичност и уредност.
  7. Подстичите одговорност и самодисциплину своје деце и не преузимајте њихове обавезе.
  8. Развијајте такође самосталност у учењу своје деце и интервенишите само кад им је помоћ заиста потребна.
  9. Никако не радите задатке и не обављајте школске активности уместо своје деце. То је нешто што ће се осветити управо вашој деци и обесмислити све што настојимо да урадимо.

И на крају, наоружајте се стрпљењем, разумевањем и позитивним ставом јер је то кључ сваког успеха у раду са децом.