Како се решавају математички задаци?

Image

1. РАЗУМЕВАЊЕ ЗАДАТКА

 • Шта је непознато? Шта је задато? Како гласи услов? Да ли је могуће задовољити услов?
 • Да ли је услов довољан за одређивање непознате? Или није довољан? Можда је преодређен? Или контрадикторан?
 • Нацртај слику! Уведи препознатљиве ознаке!
 • Растави разне делове услова! Можеш ли их написати?


2. ПРАВЉЕЊЕ ПЛАНА

 • Да ли си задатак већ видео? Или си исги задатак видео у нешто другачијем облику?
 • Знаш ли неки сродни задатак? Да ли знаш која теорема би ти могла бити од помоћи?
 • Размотри непознату! Покушај да се сетиш неког познатог задатка који садржи исту или сличну непознату!
 • Ево задатка који је сличан твом, а већ је решен! Можеш ли га употребити? Можеш ли применити његов резултат? Можеш ли применити методу којом је тај задатак решен? Да ли можеш да уведеш неки помоћни елемент који би ти олакшао употребу тог задатка?
 • Можеш ли да другачије изразиш задатак? Да ли га је могуће изразити на још неки начин? Врати се на дефиниције!
 • Ако не можеш да решиш постављени задатак покушај прво да решиш неки сродан задатак! Можеш ли да се сетиш неког лакшег задатка који му је спичан? Општији задатак?Специфичнији задатак? Аналогни задатак? Можеш ли да решиш део задатка? Задржи само један део услова, а одбаци други део; када је непозната тако одређена како се може мењати? Да ли из датих података можеш извући нешто употребљиво? Да ли можеш да се сетиш неких других података који ти могу помоћи у одређивању непознате? Можеш ли да промениш непознату, или дате податке, или ако треба и једно и друго тако да нова непозната и нови подаци буду међусобно ближи?
 • Да ли си искористио све задато? Да ли си искористио услов у потпуности? Да ли си узео у обзир све битне појмове који се налазе у задатку?


3. ПРИМЕНА ПЛАНА

 • Када користиш план решавања, контролиши сваки корак! Можеш ли јасно видети да је корак исправан? Можеш ли доказати да је исправан?

4. ПРОВЕРА

 • Можеш ли проверити резултат? Можеш ли проверити доказ?
 • Можеш ли резултат извести другачије? Можеш ли га уочити на први поглед?
 • Можеш ли резултат или поступак употребити на неком другом задатку?

Амерички математичар (мађарског порекла) Ђерђ Поја